2021 Best Friend Tag Challengeشما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟