אתגר תג החברים הטובים ביותר 2021

אתגר תג החברים הטובים ביותר 2021


עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

מה הקינוח האוהב שלך

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

איזה תרגילים אתה אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?